Tehnični pripomočki in prilagoditev vozil za invalide

Oceni ta prispevek
(0 glasov)
13. oktobra 2014 je pričel veljati Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila, ki prvič doslej invalidom daje pravico do (skoraj) brezplačnih tehničnih pripomočkov in prilagoditev vozil. Gre za veliko pridobitev za invalide, saj bo marsikomu omogočen dostop do pripomočkov, ki jih potrebujejo v vsakdanjem življenju.

V mesecu juliju 2017 je doživel svoje prve spremembe in dopolnitve (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov).  
  
 
Gre za tehnične pripomočke, ki so namenjeni večji socialni vključenosti in pripomočke, ki jih invalidi potrebujejo pri vsakdanjem vključevanju v družbo, oz. jih potrebujejo v življenju za premostitev komunikacijskih ovir za omogočanje varnega in samostojnega življenja.
 

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov predpisuje:

  • sofinanciranje tehničnih pripomočkov za invalide s senzornimi okvarami (gluhi, naglušni, slepi, slabovidni in gluhoslepi),
  • sofinanciranje prilagoditve vozila gibalno oviranim invalidom, ki sicer vozijo sami. Prav tako te pravice do prilagoditve vozila lahko koristijo tudi invalidi, ki sami ne vozijo, pač pa so sopotniki.

Ministrstvo tehnične pripomočke in prilagoditev vozila financiralo v višini 85%.

Socialno ogroženim (prejemniki denarne socialne pomoči) in tistim s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu pa ministrstvo pripomočke in prilagoditve financira v celoti.

Posameznik lahko pripomoček ali prilagoditev avtomobila kupi oz. naroči pri katerem koli dobavitelju v Sloveniji.

Uveljavlja oz. pridobi lahko več pripomočkov (ne le enega). 

Za kakšne pripomočke gre in kako jih uveljavljati?

Invalidi lahko uveljavljajo tehnične pripomočke: elektronska varuška, svetlobni hišni zvonec z alarmom, videofon, indukcijska zanka, vibracijska zapestna ročna ura, govoreča zapestna ura,  telefonski aparat z ojačevalnikom, govoreči kalkulator, govoreči diktafon, govoreča osebna tehtnica, različni programski vmesniki za računalnike, tablični in prenosni računalniki.

Podobno kot senzorno ovirani invalidi, gibalno ovirani invalidi lahko uveljavljajo sofinanciranje različnih prilagoditev vozila. Tudi pri prilagoditvi vozil, posameznik lahko izbere več prilagoditev oz. toliko in takšne, ki jih potrebuje.

Do prilagoditve vozil so upravičeni tako invalidi vozniki, kot tudi invalidi sopotniki.

Gre pa za od enostavnih prilagoditev kot je npr: ročno upravljanje zavode, plina in sklopke pa vse do dvigal, za vstop invalida v avto in tudi za popolno elektronsko upravljanje vozila z upravljalno ročico (vredno 35.000 evrov).

Seznama (tehničnih pripomočkov in prilagoditev) se bosta glede na potrebe s časom tudi dopolnjevala.

Kako jih uveljavljati in na kolikšno obdobje vam pripadajo

Tehnične pripomočke oz. prilagoditve vozil, uveljavlja posameznik z vložitvijo vloge na Upravni enoti.

Vloga - uveljavljanje pravice do tehničnih pripomočkov (seznam) in prilagoditve vozil (seznam).

Upravna enota bo na podlagi vloge izdala odločbo in vrednotnico.

Vrednotnico se nato predloži kateremu koli dobavitelju tehničnih pripomočkov v Sloveniji in velja kot »plačilno sredstvo«, saj bo ministrstvo, do višine navedene na vrednotnici, sofinanciralo (plačalo) pripomoček.