Parkirna karta za invalide

Oceni ta prispevek
(0 glasov)
IZDAJA PARKIRNE KARTE ZA INVALIDE
Kdo je upravičen do parkirne karte za invalide in kako jo bolnik invalid pridobi je zapisano v četrtem odstavka 53. člena Zakona o varnosti cestnega prometa in v Pravilniku o parkirni karti.
 

 
Invalid oz. bolnik mora imeti  odločbo o invalidnosti oz. izvedensko mnenje, kjer mora biti zapisano vsaj 60 % telesna okvara ali vsaj 30 % telesne okvare zaradi mišičnega obolenja (ni dovolj samo odločba o invalidnosti III. ali II. kategorije brez določenega procenta  telesne okvare!).
 
Odločbo izda Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - invalidska komisija. Vlogo za izdajo odločbe o invalidnosti z oceno procenta telesne okvare zaprosite pisno sami ali s pomočjo osebnega zdravnika z izvidi, ki dokazujejo vaše obolenje pri ZPIZ invalidska komisija na obrazcu ZPIZ 10340-1/1, kjer označite  "zahtevo za priznanje pravice do invalidnine za telesno okvaro" s pripisom "za izdajo parkirne karte za invalide". 
 
Ko ste pridobili ustrezno odločbo, se oglasite pri osebnem zdravniku, ki bo na podlagi izdane odločbe izpolnil obrazec POTRDILO IZBRANEGA OSEBNEGA ZDRAVNIKA.
 
To potrdilo in obrazec  VLOGA ZA IZDAJO PARKIRNE KARTE ZA INVALIDNE OSEBE in 2 osebni sliki, odnesete na Upravno enoto, kjer vam bodo po plačilu takse izdali parkirno karto za invalide. 
 
S parkirno karto za invalide, lahko parkirate na vseh parkirnih mestih označenih z invalidskim znakom, tako da imate parkirno karto na vidnem mestu v vozilu (spredaj ob vetrobranskem steklu). Parkirno karto za invalida, lahko uporabljate v katerem koli vozilu, le invalida morate voziti v vozilu, ko se parkirate na parkirno mesto za invalide.
 
Oba obrazca si lahko natisnete spodaj:
 
 
 
 
 
Kdo sme parkirati na invalidskih parkirnih mestih?
 
Po 53. členu Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP) lahko na označenem parkirnem prostoru za invalide parkirajo:
• oseba, ki ima zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj 60-odstotno telesno okvaro, osebe z multiplo sklerozo in osebe z mišičnimi in živčno mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30-odstotno telesno okvaro,
 
• težko telesno prizadeta oseba, ki ji je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb,
 
• spremljevalec, ki vozi in spremlja osebo iz prve ali druge alinee tega odstavka, ki sama ne more ali ne sme voziti motornega vozila, hudo duševno prizadeto osebo, ki ji je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb ali osebo, ki je slepa,
 
• spremljevalec, ki vozi in spremlja mladoletno osebo, ki je hudo telesno ali duševno prizadeta oziroma je zaradi izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ovirana pri gibanju ...
 
• voznik vozila, parkiranega v skladu s prvim ali četrtim odstavkom tega člena, mora označiti parkirano vozilo z veljavno parkirno karto.
Več iz te kategorije: Evropska kartica za invalide »