Predstavniki MDI Litija in Šmartno pri Litiji, Socialno podjetje Predstavniki MDI Litija in Šmartno pri Litiji, Socialno podjetje

PREDSEDNIK DRUŠTVA: Vidic Bogomir

Miro Vidic


IZVRŠNI ODBOR
Vidic Bogomir – predsednik
Bric Vera - podpredsednica

Kračan Jožica
Rozina Brigita
Koren Bojan
Kunstelj Ferdinand
Mohar Anica
Resnik Jožica
Pribanič Milan


NADZORNI ODBOR
Prašnikar Milan - predsednik
Kraševec Danijela
Kralj Janez


ČASTNO RAZSODIŠČE
Cirar Tina - predsednica

Koci stane

Grilj Danica


Namestniki častnega razsodišča

Strmljan Mateja
Šikovec Špela
Utenkar Aleš


VODJA SOCIALNEGA PODJETJA, SEKRETARKA
: Bajc Mojca

Mojca Bajc


ADMINISTRACIJA: Koren Bojan