Predstavniki MDI Litija in Šmartno pri Litiji, Socialno podjetje Predstavniki MDI Litija in Šmartno pri Litiji, Socialno podjetje

PREDSEDNIK DRUŠTVA: Vidic Bogomir

Miro Vidic


IZVRŠNI ODBOR
Vidic Bogomir – predsednik
Bric Vera - podpredsednica

Cirar Tina
Kaplja Mirko
Prašnikar Milan
Kunstelj Ferdinand
Mohar Anica
Resnik Jožica
Pribanič Milan


NADZORNI ODBOR
Penčur Jože - predsednik
Kraševec Danijela
Kralj Janez


ČASTNO RAZSODIŠČE
Tičar Irena - predsednica
Flus Jože
Koci Stane

Namestniki častnega razsodišča

Kos Marija - predsednica
Šikovec Špela
Grilj Danica


VODJA SOCIALNEGA PODJETJA, SEKRETARKA
: Bajc Mojca

Mojca Bajc


ADMINISTRACIJA: Koren Bojan