Predstavniki MDI Litija in Šmartno pri Litiji, Socialno podjetje Predstavniki MDI Litija in Šmartno pri Litiji, Socialno podjetje

PREDSEDNIK DRUŠTVA: Vidic Bogomir

Miro Vidic


IZVRŠNI ODBOR
Vidic Bogomir – predsednik
Cirar Tina
Bric Vera
Kaplja Mirko
Prašnikar Milan
Kunstelj Ferdinand
Mohar Anica
Resnik Jožica
Tičar Irena


NADZORNI ODBOR
Penčur Jože - predsednik
Kos Marija
Zupan Rudi


ČASTNO RAZSODIŠČE
Koci Stane - predsednik
Flus Jože
Kraševec Danica

Namestniki častnega razsodišča

Čerčinovič Sonja - predsednica
Šikovec Špela
Grilj Danica


VODJA SOCIALNEGA PODJETJA, SEKRETARKA
: Bajc Mojca

Mojca Bajc


STROKOVNA DELAVKA: Cirar Tina 

Tina Cirar