Društvo invalidov Litija (v tedanjem obsegu občine Litija) je bilo ustanovljeno leta 1982. Leta 2003 se je društvo prvič »preimenovalo« v Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji in kasneje 2016 še v socialno podjetje. Deluje na območju občine Litija ter občine Šmartno pri Litiji. Sedež društva se nahaja v središču mesta, tik ob železniški progi ter nasproti knjižnice Litija.
 
Kot invalidska (humanitarna) organizacija je naše osnovno poslanstvo pomoč invalidom na vseh ravneh življenja, kar še naprej ostaja glavni temelj društva. Poleg izvajanja 8 posebnih socialnih programov, vsa leta z razvojem dopolnjujemo vse več aktivnosti. 
V vseh teh letih našega delovanja se namreč število invalidov v obeh občinah močno povečuje.
Trenutno je v našem društvu že več kot 600 članov-invalidov, število pa se še narašča. 
 
Odločitev, da društvo ustanovi socialno podjetje, je rasla že nekaj časa. Izziv, ki ga je za nas predstavljala takšna odločitev, ni bila lahka, saj je socialno podjetništvo pri nas šele v povojih in se počasi razvija. 
Razvoj socialnega podjetništva v lokalni skupnosti, je namreč predstavljal priložnost za rast in razvoj organizacije, kot društva, predvsem pa novih možnosti za osebni in profesionalni razvoj naših članov ter hkrati tudi priložnost za zadovoljevanje lokalnih potreb socialno ranljivejših skupin prebivalstva.
 
Predvsem pa smo želeli zagotoviti pogoje za delovanje društva tudi v prihodnje, dopolniti in razširiti naše delovanje, hkrati pa omogočili invalidom kakovostnejše programe, s katerimi bi izboljšali njihov položaj, na vseh področjih družbenega življenja. 
Med drugim tudi to, da bi vplivali na spremembe položaja invalidnih oseb-predvsem na področju zaposlovanja in zagotavljanja boljše socialne vključenosti na regionalnem, predvsem pa na lokalnem nivoju.
 
Poudariti velja, da bo Društvo povsem enako delovalo tudi v bodoče. Bo neprofitno, temelječe na prostovoljstvu, dobiček iz podjetniške dejavnosti pa bodo namenjen izključno stroškom delovanja Društva oziroma socialnega podjetja. Pri tem pa bomo ohranjali okolje, v katerem bo drugačnost, ne glede na telesne, senzorne ali intelektualne sposobnosti, sprejeta brez predsodkov in diskriminacije.