VABILO

Na podlagi 26. - 31. člena statuta društva

Sklicujem redni zbor članov Medobčinskega društva invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji, socialno podjetje, ki bo v PONEDELJEK 13. septembra 2021  ob 10. uri v Gostilni Kovač, Graška cesta 64, Litija.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Pozdravni nagovor predsednika
 2. Sprejem poslovnika o delu zbora članov
 3. Izvolitev delovnih teles: 
   • delovno predsedstvo
   • zapisnikarja in dva overitelja
   • verifikacijsko komisijo
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Obravnava in sprejem poročil za leto 2019 in 2020: 

  • poročilo izvršilnega odbora
  • letno poročilo za leto 2019 in 2020
  • poročilo nadzornega odbora
  • poročilo častnega razsodišča
 6. Program dela in finančni načrt za leto 2021
 7. Volitve v organe društva:  a)razrešitev in izvolitev člana Izvršilnega odbora

                                                  b) predsednika Nadzornega odbora

 1. Vprašanja in pobude članov
 2. Beseda gostov

Po končanem zboru vsi vljudno vabljeni na topli obrok.

Gradivo za zbor članov je na vpogled na sedežu Društva v času uradnih ur.

Udeležba na zboru članov, se bo izvajala v skladu z navodili NIJZ.

Predsednik MDI Litija – Šmartno, socialno podjetje

 Bogomir Vidic l.r.

Objavljeno v OBVESTILA

LAS Srce Slovenije maj2020 logotip LAS plus EU