• Home
  • DOGODKI
  • Ostalo
  • Delovno srečanje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva

Delovno srečanje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva

Oceni ta prispevek
(0 glasov)

Po posvetu nevladnih organizacij o ključnih izzivih na področju socialnega varstva, ki je potekalo v mesecu maju, smo se 13. 6. 2017 udeležili tudi prvega delovnega srečanja za oblikovanje akcijskih načrtov za realizacijo ukrepov v dokumentu RIN 2017-2020 (Regijski izvedbeni načrt s področja socialnega varstva za leto 2017 – 2020), ki je potekalo v Zagorju na pobudo Društva za kakovost življenja Spiritual pod okriljem RRA Zasavje v sodelovanju s CSD Trbovlje in ZLHT - Regionalnim centrom NVO.

Na srečanju je sodelovalo 45 predstavnikov iz različnih organizacij, tako s področja sociale, šolstva, policije, zavoda za zaposlovanje, mladinskega dela, zdravstva iz javnih zavodov, predstavniki nevladnih organizacij in gospodarstva.
Namen srečanja je bil krepitev medinstitucionalnega sodelovanja ter vzpostavitev načrtov za realizacijo posameznih ciljev in predlaganih ukrepov, na posameznih področjih (programi za starejše in invalide ter gibalno ovirane,  aktivacijski načrt za zaposlene, brezposelne ter materialno socialno ogrožene, programi za otroke, mladostnike in družine itd.).
 
Koordinacijska skupina, ki zadeva področje invalidov je po zbranih predlogih in ukrepih za izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov, za ciljno skupino sestavila okvirni načrt za realizacijo (vzpostavitve programov skupnostnega bivanja za invalide), s katerim bi zajeli vse do sedaj manjkajoče ukrepe, s katerimi bi zagotovili ustrezne (rehabilitacijske) programe oz. vzpostavili model skupnostnega bivanja, v okviru katerega bi se zagotavljala medsebojna pomoč in podpora tej ciljni skupini.