AKTUALNO

V SPOMIN

Jožetu Penčurju

1.jpg

Črna zastava na domu invalidov nam prepogosto sporoča, da smo izgubili člana Društva, večkrat hkrati tudi dobrega znanca, tokrat tudi dobrega prijatelja. V letu 2020  smo žalno zastavo izobesili kar 29 krat.

Jožetu Penčurju je telesno okvaro pustila bolezen  v otroštvu. V najinih naključnih srečanjih sva se nekako spontano začela pozdravljati, morda zato, ker sva bila malo drugačna, včasih bi rekli, zaznamovana.

Prvi najin malo daljši stik se je zgodil v letu 2003.  Takrat se je razširila vest, da je Društvo invalidov v slabem stanju in mu grozi zastoj delovanja.

K sodelovanju smo bili povabljeni invalidi, ki bi z novo energijo Društvo dvignili in preprečili slabe napovedi. Med omenjenimi novimi člani, prostovoljci sva se srečala na prvem sestanku.

Zavihali smo rokave, postavili močnejše temelje Društva in začeli dvigovati raven in obseg dejavnosti. Ta pot je terjala pogoste sestanke. Na njih smo  tlakovali smeri razvoja. Zagotoviti smo morali finančne, kadrovske in prostorske pogoje za delovanje in razvoj. Uspelo nam je pritegniti veliko število prostovoljcev in predstaviti poslanstvo delovanja na lokalni in  državni ravni. Da smo v tem obdobju delovali zavzeto in uspešno pričajo najpomembnejši dosežki: število članov se je povečalo iz 200 na 970, odkupili in obnovili smo stari dom, zgradili balinišče in skupaj z Občino Litija zgradili novi dom.

Tvoj prispevek Jože je bil izjemen. Vsa leta si vodil Nadzorni odbor.

S preživljanjem težkega otroštva, končanjem visoke izobrazbe, profesionalne kariere v vodenju računovodstva velike gospodarske družbe in z življenjskimi izkušnjami, si izoblikoval svojo podobo. Delavnost in poštenost sta bili Tvoje vodilo. Vse to si ponudil v pomoč invalidom. Tvojo ponudbo smo sprejeli odprtih rok in jo koristno unovčili. Tvoj prispevek se ni končal s formalnim vodenjem pravilnosti in namenskosti finančnega poslovanja. Bil si dejavno in ustvarjalno vpet v vse dejavnosti Društva.

Med mislimi, ki so me obšle ob novici, da si odšel, se mi je vsilila že večkrat slišana modrost, „ ne kar mora, kar more človek dolžan je storiti „.Kako zelo si  v življenju ravnal po tem!

V Društvu redko izrekamo zahvale ali pohvale. Saj vendar delujemo drug za drugega. Pa vendar naj Ti tokrat, kot dolgoletni sodelavec v Društvu,  prijatelj in v imenu vseh članov rečem: Jože hvala Ti za vse. Veliko praznino, ki jo zapuščaš bomo zapolnjevali s spomini polnimi spoštovanja in hvaležnosti!

                                           

ZAHVALA

Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji, se zahvaljuje svojcem pokojnega Jožeta Penčurja za odločitev, da se odpovedujejo strošku za cvetje in sveče v korist delovanja Društva. Obenem se najiskreneje zahvaljuje vsem družinam in posameznikom za prejete donacije.

                                                  Miro  VIDIC

 

 

 

 

Vse kar je slabo, z novim letom naj zbledi!

Vse kar je dobro, naj za vekomaj ostane!

Srečno in zdravo 2021!

Predsednik MDI Litija – Šmartno:

Miro Vidic

NOVIČKE IZ DRUŠTVA

 1. Druženje

Več let nazaj, ko smo na dom prejeli zadnjo letno številko Občana, je bilo tradicionalno prednovoletno srečanje že za nami, saj smo ga navadno organizirali drugi petek v decembru, kar nekaj zadnjih let v Gostilni Kovač. Na srečanju lani smo si  zaželeli veliko zdravja in zadovoljstva v prihajajočem letu ter si seveda obljubili, da se ob letu osorej ponovno snidemo. Epidemija novega korona virusa pa je naša življenja postavila na glavo in ga okrnila predvsem z vidika druženja, zato tega srečanja letos žal ni bilo.

Na tem srečanju smo vsako leto prejeli tudi setveni koledar za prihodnje leto. Kljub vsemu, smo koledarje za leto 2021 nabavili tudi letos. Koledarje imamo v pisarni društva. Takšna razdelitev kot je bila doslej tokrat ni bila mogoča, vsekakor pa vam ga bomo podarili, ko se boste zglasili v pisarni, morda ob priliki plačila članarine za leto 2021.

 1. Kulturna dejavnost

Gledališki abonma za sezono 2020/2021 bo letos organiziran precej drugače. Ob upoštevanju  možnosti so se v Kulturnem centru Litija odločili, da v tej sezoni izvedejo 3 predstave. Glede na omejitve je v dvorani naenkrat lahko največ 70 obiskovalcev, zato bo vsaka predstava izvedena dvakrat, in sicer ob 17. in 20. uri.  Kljub trenutnemu stanju smo abonmajske karte rezervirali. V primeru, da bodo predstave tudi izvedene, vas bomo o tem pravočasno obvestili.

Za oglede gledaliških predstav se lahko prijavite v pisarni društva, kjer sestavljamo vrstni red za brezplačno abonmajsko karto.

 1. Ohranjevanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi
  • Kopalne karte

Še vedno lahko vsi invalidi z odločbo po znižani ceni kupite 10 kart letno za 3-urno kopanje v Laškem (cena 5,50 €) in 10 kart letno za 3-urno kopanje v Rimskih Termah (cena 5,00 €). Karte veljajo od ponedeljka do petka. Na voljo so tudi celodnevne karte za Thermano Laško, po ceni 8,00 €.

 • Koriščenje kapacitet Zveze delovni invalidov

Pomembna za ohranjanje zdravja so tudi okrevanja, ki potekajo v okviru Zveze delovnih invalidov (ZDIS). Za leto 2021 nam je ZDIS dodelil 10 tedenskih terminov v Izoli in 10 tedenskih terminov v Termah Čatež. Termini so razporejeni skozi vse leto, od januarja do decembra. Možnost koriščenja pa imamo tudi enkrat v Radencih in dvakrat v Termah Ptuj. Vsi člani društva smo celotni razpis in prijavnico prejeli z zadnjimi letnimi obvestili. Rok za prijave je do 23. decembra letos. Takoj ko bo mogoče, se bo sestala socialna komisija, ki bo pri razdelitvi kapacitet dosledno upošteva določila Pravilnika o postopku dodelitve socialno zdravstvene pomoči. Pri razporeditvah kapacitet bo socialna komisija izven določil pravilnika upoštevala prednost tistim članom, ki jim je bilo v letu 2020 koriščenje odobreno, vendar ga zaradi epidemije niso mogli koristiti.

 • Psihosocialna rehabilitacija

Za leto 2021 smo od ZDIS prejeli pravico koriščenja psihosocialne rehabilitacije v Termah Dobrna (10 dni v marcu), Termah Topolšica (10 dni v aprilu) in v Dolenjskih Toplicah (7 dni v novembru). Na vseh treh destinacijah nam je na voljo 2-posteljna soba, torej skupaj za 6 invalidov.  O pogojih koriščenja smo bili člani podrobno obveščeni z zadnjimi obvestili. Vse dodatne informacije lahko dobite v tajništvu društva.  Rok za prijave je 15. januar 2021.

 1. Psihosocialna informativna pomoč
  • Pomoč v društvu

V društvu bomo skušali pomagati invalidom pri reševanju konkretnih zagat, ki se še povečujejo v času COVID-19 virusa. V ta namen bo vsako sredo med 9. in 12. uro v pisarni društva predsednik sprejemal invalide z različnimi tegobami. Priporočamo predhodno najavo, da bomo obiske časovno uskladili. Sodelovanje bo potekalo skladno z določili zakona o varovanju osebnih podatkov in z ukrepi vlade v zvezi s korona virusom.

 • Pomoč na nivoju države

Zveza delovnih invalidov Slovenije nas je obvestila, da je zaživel nov telefon za psihosocialno podporo za celotno prebivalstvo naše države. Na brezplačni telefonski številki 080 51 00, ki deluje 24 ur in vse dni v tednu, bodo strokovno pomoč nudili strokovnjaki s področja duševnega zdravja. Nudili bodo podporo posameznikom, ki so se znašli v stiski zaradi sedanjih razmer.

 1. Donacija dohodnine društvu

Zavezanci za dohodnino lahko izpolnijo »Zahtevo za namenitev dela dohodnine«. Naše društvo je uvrščeno med upravičence, kateremu lahko namenite del do 0,5 % dohodnine, ki je odmerjena za tekoče leto in za nadaljnja leta (do preklica). Gre za dohodnino, ki je obračunana državi in jo lahko namenite društvu. Z donacijo dohodnine prispevate za naše boljše delovanje. Z odstopom dela dohodnine ta znesek preusmerite  Društvu, namesto državi. Obrazec lahko dobite v društveni pisarni, ali vam ga pošljemo po pošti.

 1. Uradne ure v društvu

Uradne ure  bodo v prihodnjem letu nespremenjene – ob ponedeljkih in petkih od 9. do 12. ure in ob sredah od 8. do 11. ure.

Med božično novoletnimi prazniki bo pisarna društva zaprta.

Pazite nase, ostanite zdravi in upajmo, da bodo končno prišli dnevi, ko bo življenje potekalo tako, kot smo bili vajeni.

S 1.1.2019 se začne uporabljati Zakon o osebni asistenci (ZOA), ki ureja pravico do osebne asistence in način njenega uveljavljanja, z namenom omogočiti posamezniku oziroma posameznici z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jo v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovala v družbi na vseh področjih življenja enake možnosti, večjo neodvisnost, aktivnost in enakopravno vključenost v družbo, skladno z določbami Konvencije o pravicah invalidov (Uradni list RS-MP, št. 10/08).

 
Od 17. marca je v veljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona starševskem varstvu in družinskih prejemkih kateri določa za invalide, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu pravico do oprostitve plačila letne dajatve, pomoč pri nakupu letne vinjete 2B. 
 
Upravičenci (po 9. členu Zakona o dajatvah za motorna vozila) za oprostitev plačila letne dajatve lahko uveljavljajo za osebna vozila z motorjem moči do vključno 150 kW, ter za osebna vozila, prilagojena za prevoz oseb na invalidskem vozičku brez omejitve moči, pod pogojem, da se vozila uporabljajo za prevoz:
• oseb z najmanj 80% telesno okvaro ali 80% vojno invalidnostjo ali oseb pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ugotovljena najmanj 60% telesna okvara ali 60% vojna invalidnost,
• oseb, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih,
• oseb z zmerno, težjo ali težko duševno ter najtežjo telesno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po predpisih o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in
• otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo do 18. leta starosti oz. do 26. leta starosti, če se šolajo.
 
Invalid je za vozilo, ki se razvršča v drugi cestninski razred B, v primeru nakupa letne vinjete upravičen do enkratne pomoči, v višini razlike nad ceno letne vinjete, ki je določena za drugi cestninski razred A.
 
O pomoči pri nakupu letne vinjete 2B bodo odločali centri za socialno delo. 
Sprejet predlog Zakona o socialnem vključevanju invalidov
 
Zakon nadomešča Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in omogoča boljše pogoje za življenje invalidov v družbi.
 
Na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so ob objavi zapisali: "S tem zakonom bomo nadomestili Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb iz leta 1983 in zaokrožili zakonodajo na področju invalidskega varstva s ciljem zagotavljanja neodvisnega življenja invalidov v skupnosti. Na tem področju so pomembni še že sprejeti zakoni, kot so: Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, Zakon o izenačevanju možnosti invalidov in  Zakon o osebni asistenci".
 
Zavezanci za dohodnino, ki bi želeli del dohodnine (do 0,5 %), ki jim je odmerjena za tekoče leto in za nadaljnja leta (do preklica oziroma vložitve nove zahteve) nameniti našemu društvu, lahko izpolnijo »Zahtevo za namenitev dela dohodnine«. V njej navedete, komu želite darovati dohodnino, katero nato Davčni urad nakaže oz. preusmeri Društvu namesto v proračun države.
 
Če se boste vi, vaš sorodnik, znanec, sosed… odločili, pokličite v Društvo in poslali vam bomo obrazec. Obrazec pa si lahko natisnete tudi sami (obrazec se nahaja spodaj).
 
Pri izpolnjevanju obrazca vam lahko pomagamo v Društvu. 
 
 
Izpolnjen obrazec lahko oddate na Društvu ali Davčnem uradu.
 
 

Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije je bil ustanovljen na podlagi treh zakonov (Zakon o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu RS, Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ter Zakon o javnih skladih).

 

13. oktobra 2014 je pričel veljati Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila, ki prvič doslej invalidom daje pravico do (skoraj) brezplačnih tehničnih pripomočkov in prilagoditev vozil. Gre za veliko pridobitev za invalide, saj bo marsikomu omogočen dostop do pripomočkov, ki jih potrebujejo v vsakdanjem življenju.